Nog een aantal maanden, dan is het 1 mei… wat gaat de tijd toch snel. Op 1 mei is het alweer een jaar geleden dat mijn allereerste cursus portretschilderen online ging. Wat is er veel gebeurd sindsdien!

Eigenlijk vanaf het begin is de cursus een gigantisch succes. Begonnen met alleen de Basismodule. Alle lessen en video’s heb ik zelf gemaakt. Het model dat ik in de lessen gebruikte was mijn eigen man Cor. Wat hebben we veel “Cor’s” voorbij zien komen! Sommigen aarzelend en zoekend, voorzichtig nog. Anderen met ferme toets, veel kleur en goed getroffen.

De bijbehorende besloten Facebookgroep stroomde langzaam voller en is uitgegroeid tot een grote enthousiaste en positieve groep, waarin men elkaar stimuleert en van feedback voorziet.  Waar men gezelligheid vindt en zich veilig voelt om het eigen werk te tonen.

Vanaf november kwam de Vervolgmodule online. Veel Basismodule cursisten die graag door willen met portretschilderen en zich verder willen ontwikkelen nemen hier enthousiast aan deel. Mijn eigen dochter Lisa fungeerde dit keer als model.

Met de kleine groep supergemotiveerde Vervolgmodule Plus cursisten houd ik elke twee weken een ontzettend gezellig live Facebook Vragenuurtje. Hierin bespreken we de Verdiepingsvideo die hieraan voorafgaat en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook in de speciale, hierbij behorende besloten Facebookgroep is de sfeer geweldig.

Inmiddels zijn een aantal van de Verdiepingsvideo’s ook beschikbaar voor de niet-Plus cursisten en vinden hun weg naar geinteresseerden.

Ik ben er dankbaar voor dat mijn online cursus zich op deze manier heeft ontwikkeld en dat het voor zovelen als zo waardevol wordt ervaren.

Daarbij ben ik trots. Trots als ik zie hoe velen zich ontwikkelen. Niet alleen in het schilderen, maar ook hoe ze groeien als mens. Hoe ze meer zekerheid krijgen en meer op hun gevoel durven te vertrouwen.

Trots ben ik ook als ik kijk naar alle “Annechiens” die er gemaakt worden. De opdracht voor de wedstrijd die Project Rembrandt heeft georganiseerd. Een behoorlijk aantal van mijn cursisten doet hieraan mee. Als ik kijk naar de resultaten, dan word ik blij. Blij omdat ze los, kleurrijk, mooi van toon en duidelijk met plezier geschilderd zijn. Maar ook blij omdat ze gewoon de stap hebben durven zetten om mee te doen. Omdat ze zelf trots zijn op hun eigen Annechien en vinden dat het gewoon getoond mag worden. Daar is moed voor nodig en ik ben supertrots dat ze dat nu hebben!

Voor iedereen die nog wil stemmen: dit kan nog tot morgen, 20 maart, via  https://projectrembrandt.ntr.nl/doe-mee/#inzendingen